Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

CMR aansprakelijkheid

CMR is een internationale conventie van dwingend recht die de aansprakelijkheid van de transporteur in het kader van grensoverschrijdend wegvervoer regelt. CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises per Route.

De transporteur is verantwoordelijk voor de toevertrouwde vracht vanaf het moment van in ontvangst name van de goederen tot het moment van aflevering ervan in handen van de bestemmeling. Behoudens een aantal gevallen van overmacht (art. 17, lid 2 en lid 3 CMR) is de transporteur bovendien  (financieel) verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de behandeling of de aflevering van de toevertrouwde goederen.

CMR regelt de aansprakelijkheidsvoorwaarden die een transporteur ten laste kunnen gelegd worden alsook de beperkingen (art. 17, lid 1) en vergoedingsgrenzen (art. 23, lid 3).

De CMR-verzekering neemt de financiële gevolgen ten laste van schadegevallen die zich kunnen voordoen in het kader van transport dat voldoet aan de voorwaarden van de vermelde CMR-conventie of de financiële gevolgen van bijvoorbeeld:

 • vergoeding voor beschadiging of diefstal van de vracht,
 • remboursementen,
 • kostprijs voor vertraging ten laste van de transporteur,
 • opruimingskosten,
 • tussentijdse opslag,
 • opvolgend vervoer,
 • vervanging van vervoermiddelen,
 • cabotage,
 • uitbesteding van vervoer,
 • tankcontaminatie,
 •